გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
595 24 23 63
ცხელი ხაზი

საკრებულოს აპარატის უფროსი – ოთარ გავაშელიშვილი

ტელეფონი: 577 95 54 84

ელ.ფოსტა: otarigavashelishvili@gmail.com

 

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი – აკაკი დაუთაშვილი

ტელეფონი: 599 53 92 87

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი – ნატალია შპეტიშვილი

ტელეფონი: 593 12 24 12

ელ.ფოსტა: natoshpetishvili@gmail.com