გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
595 24 23 63
ცხელი ხაზი

სოციალური პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ლინკზე: 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სოციალური პროგრამა