გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
595 24 23 63
ცხელი ხაზი

 

დასახელება

სტატუსი

დირექტორი

ტელეფონის  ნომერი

ელექტრონული ფოსტა

 

1

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ა(ა)იპ

მარინა გოგოლაძე

 

570 50 45 83

 

jandacva@gmail.com

 

 

2

სპორტული ცენტრი

 

ა(ა)იპ

ზურაბ ბენდელიანი

 

599 53 91 23

 

Sportulicentri@mail.ru

 

 

3

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

 

ა(ა)იპ

თინა აფრასიძე

599 43 41 23

 

aziziancrima@gmail.com

 

 

4

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

 

ა(ა)იპ

ჯემალ დავითაძე

 

595 05 73 40

 

gardabanbagi@gmail.com

 

 

5

 კულტურის ცენტრი

 

ა(ა)იპ

ლეილა ბენდელიანი

 

599 12 98 12

 

Gardabaniculture@gmail.com

 

 

6

 ი.ჯავახიშვილის სახ-ის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

 

ა(ა)იპ

შადურ შუკვანი

 

599 38 54 49

 

muzeumgardabani@ramble.ru

 

 

7

  მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

 

ა(ა)იპ

ნანა სამხარაძე

577 28 65 62

Axalgazrdoba2007@gmail.com

 

 

8

მეგობრობის ცენტრი

 

ა(ა)იპ

შამისტან ვალიევი

 

599 25 34 76

 

 

 

9

  სამუსიკო გაერთიანების ცენტრი

 

ა(ა)იპ

ქეთინო მაჩაბელი

 

599 20 76 68

 

Ketino.machabeli@mail.ru 

 

10

 თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის 

ა(ა)იპ

დიანა გვიდიანი

 

599 23 57 72

 

gtcentri@gmail.com

 

 

11

გარდაბანგანათების, კომუნალური განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

შპს

 

დავით ონიანი

599 05 40 05

gardabani.service.2015@gmail.com

 

 

12

გარდაბნის სატრანსპორტო კომპანია

შპს

 

გიორგი დავითაშვილი

 

599 85 19 14

 

Gardabanitransporti@gmail.com

 

 

13

გარდაბანპროექტი

 

შპს

 

დავით ჯიქიძე

 

593 53 27 91

 

gardabanproeqti@inbox.ru

 

 

14

საფეხბურთო კლუბი „გარდაბანი" 

შპს

 

როლანდ ხვისტანი

 

593 53 92 61