გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
595 24 23 63
ცხელი ხაზი

მერის მისაღები - ნინო ბურდული (თანაშემწე)

ტელეფონის ნომერი: 595 24 21 61